Dyżurny ruchu

Dyżurny ruchu odpowiada za bezpieczeństwo ruchu pociągów i życie pasażerów. Na stacji obsługuje pociągi pasażerskie i towarowe.


Zadaniami dyżurnego ruchu m.in. są:

– prowadzenie ruchu pociągów osobowych i towarowych w obrębie stacji,
– obsługa systemów sterowania ruchem kolejowym w celu przygotowania tras dla pociągów,
– posługiwanie się środkami łączności przy wykonywaniu pracy,
– nadzorowanie pracy nastawniczego, zwrotniczego i konserwatora zwrotnic,
– koordynowanie pracy manewrowej na stacji,
– prowadzenie i nadzorowanie pracy na stacji rozrządowej,
– nadzorowanie pracy związanej z formowaniem, sprawdzaniem i wyprawianiem pociągów,
– wykorzystywanie pojazdów trakcyjnych w pracy manewrowej i obsłudze bocznic,
– dokumentowanie ruchu pociągów w obrębie stacji,
– koordynowanie pracy innych służb kolejowych w rejonie stacji,
– posługiwanie się przepisami i instrukcjami dotyczącymi prowadzenia ruchu pociągów, pracy manewrowej i rozrządowej,
– przestrzeganie regulaminu technicznego stacji oraz procesów technologicznych prowadzonych prac,
– zapewnianie bezpiecznych warunków pracy podległym zespołom pracowniczym,
– współdziałanie z różnymi posterunkami w rejonie stacji i dyspozyturą rejonową w zakresie organizacji przewozów,
– organizacja, prowadzenie i nadzorowanie pracy stacji o różnym natężeniu ruchu pociągów osobowych, towarowych, pracy rozrządowej i manewrowej w obrębie tej stacji, wykorzystując przy tym środki i urządzenia techniczne sterowania ruchem pociągów, łączności i taboru kolejowego.


—– Wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów —–

Według Art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, oraz Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia zmieniającego w/w Rozporządzenie, może być zatrudniona osoba pełnoletnia, która:

 • posiada odpowiednie wykształcenie,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 • odbyła wymagane przygotowanie zawodowe,
 • zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 • zdała inny egzamin kwalifikacyjny, wymagany przy dodatkowych czynnościach na danym stanowisku, potwierdzony odpowiednim świadectwem,
 • zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
 • uzyskała autoryzację do pracy na danym stanowisku,
 • posiada wydane przez pracodawcę upoważnienie do wykonywania określonych czynności na danym stanowisku potwierdzające znajomość specyficznych warunków pracy na tym
  • stanowisku.

  Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.