Automatyk

Automatyk sterowania ruchem kolejowym – osoba, która samodzielnie prowadzi prace związane z montażem i eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń sygnalizacji na przejazdach kolejowych.


Zadaniami automatyka sterowania ruchem kolejowym m.in. są:

 • czytanie i wykonywanie planów schematycznych urządzeń sterowania ruchem na stacjach,
 • organizowanie prac podczas budowy, przebudowy, konserwacji, przeglądów okresowych i badań diagnostycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności: linie, węzły i stacje kolejowe,
 • prowadzenie prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń sygnalizacji na przejazdach kolejowych,
 • montowanie, obsługiwanie i eksploatowanie podzespołów i zespołów urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacjach, liniach kolejowych i na przejazdach kolejowych,
 • budowanie i eksploatowanie sieci zasilających urządzenia sterowania ruchem kolejowym,
 • czytanie i wykonywanie rysunków technicznych elementów podzespołów i zespołów urządzeń,
 • wykonywanie pomiarów i prób w czynnych urządzeniach sterowania ruchem kolejowym oraz w czasie ich budowy i przebudowy,
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • instalowanie i sprawdzanie urządzeń ochrony przeciwporażeniowej,
 • ocenianie ogólnego stanu technicznego toru i rozjazdów w zakresie związanym z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym,
 • obsługiwanie systemów łączności i informatycznych związanych z eksploatacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • kwalifikowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym do remontu,
 • wykonywanie napraw bieżących, remontów, pomiarów i regulacji urządzeń,
 • zabezpieczanie stanu urządzeń po wypadku lub wydarzeniu kolejowym.

—– Wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów —–

Według Art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, oraz Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia zmieniającego w/w Rozporządzenie, może być zatrudniona osoba pełnoletnia, która:

 • posiada odpowiednie wykształcenie,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 • odbyła wymagane przygotowanie zawodowe,
 • zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 • zdała inny egzamin kwalifikacyjny, wymagany przy dodatkowych czynnościach na danym stanowisku, potwierdzony odpowiednim świadectwem,
 • zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
 • uzyskała autoryzację do pracy na danym stanowisku,
 • posiada wydane przez pracodawcę upoważnienie do wykonywania określonych czynności na danym stanowisku potwierdzające znajomość specyficznych warunków pracy na tym stanowisku.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.