Toromistrz

Toromistrz – to osoba, która sprawuje nadzór nad stanem nawierzchni, torów, podtorza jak również budowli inżynieryjnych a także nad wykonywaniem prac naprawczych gwarantujących spokojność jazdy jak również bezpieczeństwo pociągów, poprzez osłonięcie miejsc uszkodzeń jak również pracy odpowiednimi sygnałami i wskaźnikami, a także właściwą organizację oraz przestrzeganie procesów technologicznych robót.


Zadaniami toromistrza m.in. są:

 • przeprowadzanie bieżących, okresowych i specjalnych przeglądów linii kolejowych w wyniku obchodów pieszych,
 • wykonywanie w określonych terminach szczegółowych pomiarów toru przez sprawdzanie szerokości, położenia toru w profilu poprzecznym i podłużnym, położenia toru w planie,
 • sprawdzanie stanu przytwierdzeń i pełzania toru, stanu zużycia szyn i podkładów, stanu zanieczyszczenia podsypki oraz odwodnienia torowiska i związanych z tym urządzeń,
 • dokonywanie w określonych terminach szczegółowych oględzin i badań technicznych rozjazdów i skrzyżowań,
 • sprawdzanie stanu budowli inżynierskich, urządzeń drogowych i stacyjnych,
 • informowanie innych służb kolejowych o zauważonych usterkach w pracy urządzeń: sterowania ruchem kolejowym, teletechnicznych, energetycznych i zasilania trakcji elektrycznej,
 • posługiwanie się przepisami z zakresu budowy i utrzymania dróg kolejowych oraz o ruchu drezyn, wózków roboczych, maszyn drogowych i pociągów gospodarczych uruchamianych do wykonywania prac drogowych,
 • posługiwanie się schematami rozjazdów, czytanie rysunków technicznych, wykonywanie szkiców odręcznych, a także wykonywanie pomiarów instrumentami do niwelacji i tyczenia osi toru i obiektów,
 • sprawowanie nadzoru nad stanem nawierzchni, torów, podtorza i budowli inżynieryjnych oraz nad wykonywaniem prac naprawczych gwarantujących spokojność jazdy i bezpieczeństwo pociągów, poprzez osłonięcie miejsc uszkodzeń i pracy odpowiednimi sygnałami i wskaźnikami, oraz właściwą organizację i przestrzeganie procesów technologicznych robót.

—– Wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów —–

Według Art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, oraz Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia zmieniającego w/w Rozporządzenie, może być zatrudniona osoba pełnoletnia, która:

 • posiada odpowiednie wykształcenie,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 • odbyła wymagane przygotowanie zawodowe,
 • zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 • zdała inny egzamin kwalifikacyjny, wymagany przy dodatkowych czynnościach na danym stanowisku, potwierdzony odpowiednim świadectwem,
 • zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
 • uzyskała autoryzację do pracy na danym stanowisku,
 • posiada wydane przez pracodawcę upoważnienie do wykonywania określonych czynności na danym stanowisku potwierdzające znajomość specyficznych warunków pracy na tym stanowisku.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.