Manewrowy

Manewrowy– jest odpowiedzialny za hamowanie taboru, sprawdzaniem składów pociągów oraz czyszczeniem zwrotnic. Zadaniem zespołu manewrowego jest dokonywaniu rozrządu pociągu, czyli rozłączaniu poszczególnych wagonów, aby przygotować je do odstawienia na wyznaczone bocznice.


Zadaniami manewrowego m.in. są:

 • sprzęganie i rozprzęganie wagonów i pojazdów trakcyjnych w spoczynku i w ruchu,
 • zabezpieczanie odstawionego taboru kolejowego przed zbiegnięciem,
 • obsługiwanie przydzielonych zwrotnic w czasie wykonywania pracy manewrowej,
 • sprawdzanie stanu rozjazdów i zwrotnic, na których odbywa się praca manewrowa,
 • wykonywanie prac związanych z odpowiednim zestawianiem, odstawianiem i dostawianiem wagonów w składzie pociągów,
 • przestrzeganie warunków bezpieczeństwa higieny pracy przy niebezpiecznej pracy z taborem będącym w ruchu,
 • wykonywanie prac związanych ze sprzęganiem i rozprzęganiem taboru kolejowego podczas jego postoju,
 • zabezpieczanie wagonów od zbiegnięcia, przy zastosowaniu płoz hamulcowych i prostych narzędzi.

 


—– Wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów —–

Według Art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, oraz Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia zmieniającego w/w Rozporządzenie, może być zatrudniona osoba pełnoletnia, która:

 • posiada odpowiednie wykształcenie,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 • odbyła wymagane przygotowanie zawodowe,
 • zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 • zdała inny egzamin kwalifikacyjny, wymagany przy dodatkowych czynnościach na danym stanowisku, potwierdzony odpowiednim świadectwem,
 • zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
 • uzyskała autoryzację do pracy na danym stanowisku,
 • posiada wydane przez pracodawcę upoważnienie do wykonywania określonych czynności na danym stanowisku potwierdzające znajomość specyficznych warunków pracy na tym stanowisku.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.