Dróżnik przejazdowy

Dróżnik przejazdowy – to pracownik kolejowy, którego zadaniem jest obsługa przejazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych.


Zadaniami dróżnika przejazdowego m.in. są:

 • obsługa rogatek na przejazdach kolejowych strzeżonych,
 • obserwowanie przejeżdżającego taboru kolejowego pod kątem jego prawidłowego osygnalizowania oraz usterek w pracy podwozia i nadwozia,
 • informowanie najbliższego posterunku ruchu o zauważonych usterkach w przejeżdżającym taborze kolejowym,
 • dbanie o prawidłowe działanie wszystkich urządzeń znajdujących się w obrębie przejazdu kolejowego,
 • wykonywanie prostych prac przy konserwacji toru kolejowego w obrębie przejazdu,
 • osygnalizowanie miejsc uszkodzeń toru oraz innych przeszkód na torze, zagrażających bezpieczeństwu ruchu pociągów,
 • utrzymywanie w czystości i porządku powierzonego przejazdu, a w okresie zimowym posypywanie piaskiem drogi kołowej i odśnieżanie powierzonego terenu,
 • posługiwanie się instrukcjami dróżnika przejazdowego i obchodowego o budowie i utrzymaniu nawierzchni kolejowej,
 • wykonywanie czynności obsługi i strzeżenia przejazdów kolejowych wyposażonych w rogatki, a także przy ich braku, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa ruchu pociągów oraz pojazdów drogowych i osób pieszych, za pomocą urządzeń sygnalizacyjnych i łączności.

—– Wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów —–

Według Art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, oraz Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia zmieniającego w/w Rozporządzenie, może być zatrudniona osoba pełnoletnia, która:

 • posiada odpowiednie wykształcenie,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 • odbyła wymagane przygotowanie zawodowe,
 • zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 • zdała inny egzamin kwalifikacyjny, wymagany przy dodatkowych czynnościach na danym stanowisku, potwierdzony odpowiednim świadectwem,
 • zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
 • uzyskała autoryzację do pracy na danym stanowisku,
 • posiada wydane przez pracodawcę upoważnienie do wykonywania określonych czynności na danym stanowisku potwierdzające znajomość specyficznych warunków pracy na tym stanowisku.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.