Rewident taboru

Rewident taboru kolejowego – to pracownik kolejowy wykonujący prace związane na badaniem (oględzinami) stanu technicznego i drobną naprawą taboru kolejowego zwłaszcza wagonów pasażerskich, towarowych czy specjalnego przeznaczenia znajdujących się podczas składach pociągów rozpoczynających czy kończących bieg w obrębie posterunku rewizji technicznej, wagonowni, lokomotywowni. Rewident taboru decyduje o tym czy dany wagon może zostać wyprawiony w drogę, jeżeli pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu kolejowego, zostaje on bezzwłocznie wyłączony z pociągu przez rewidenta taboru.


Zadaniami rewidenta taboru kolejowego m.in. są:

 • przeglądanie taboru kolejowego przybyłego z drogi,
 • wykonywanie drobnych napraw wagonów bez wyłączania ich z ruchu,
 • badanie wagonów po rozładunku i załadunku,
 • kierowanie do odpowiednich warsztatów wagonów z upływającym lub przekroczonym terminem naprawy okresowej oraz wagonów do naprawy bieżącej w wagonowni lub na torach wydzielonych,
 • sprawdzanie taboru kolejowego po wykolejeniu i decydowanie o jego dopuszczeniu do ruchu,
 • sprawdzanie stanu technicznego pociągu przed jego wyjazdem i dopuszczanie pociągu do jazdy,
 • wykonywanie próby hamulców zespolonych przed odjazdem pociągu,
 • obserwowanie i nadzorowanie taboru kolejowego w czasie pracy przewozowej,
 • posługiwanie się przepisami i instrukcjami związanymi z obsługą, naprawą i utrzymaniem taboru kolejowego,
 • stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska,
 • posługiwanie się urządzeniami łączności przewodowej i bezprzewodowej,
 • kierowanie zespołami ludzi przy naprawie i obsłudze taboru kolejowego,
 • wykonywanie prac związanych z naprawą i badaniem stanu technicznego taboru kolejowego znajdującego się w lokomotywowniach i wagonowniach oraz pociągów w obrębie posterunku i stacji, pod kątem bezpieczeństwa ruchu pociągów, przy pomocy narzędzi i przyrządów pomiarowych.

 


—– Wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów —–

Według Art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe, oraz Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia zmieniającego w/w Rozporządzenie, może być zatrudniona osoba pełnoletnia, która:

 • posiada odpowiednie wykształcenie,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną, potwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 • odbyła wymagane przygotowanie zawodowe,
 • zdała egzamin kwalifikacyjny przed komisją, potwierdzony świadectwem złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
 • zdała inny egzamin kwalifikacyjny, wymagany przy dodatkowych czynnościach na danym stanowisku, potwierdzony odpowiednim świadectwem,
 • zna specyficzne warunki wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
 • uzyskała autoryzację do pracy na danym stanowisku,
 • posiada wydane przez pracodawcę upoważnienie do wykonywania określonych czynności na danym stanowisku potwierdzające znajomość specyficznych warunków pracy na tym stanowisku.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.